NGC 7380 800x533
wpe957107f.png

NGC 7380

Opname datum  07-09-2012
Opnameplaats   :  Nieuwkoop
Belichtingstijd    :  Totaal 1 uur en 30 min.
Telescoop          :  11” Celestron Edge HD met Hyperstar  geeft opening F2            
Camera              :  Atik 383L+
Montering          : Skywatcher EQ6 Pro
Filters                 : SII=R  (30 min) h-alfa=G (30 min) en OIII=B (30 min)

Alle sub opnamen (totaal 9) zijn elk 10 min. belicht.