wp409362ae.jpg
wpb4c7be21.png

NGC7000 Noord-Amerika nevel

Opname datum  25 en 26-07-2012
Opnameplaats   :  Nieuwkoop
Belichtingstijd    :  Totaal 6 uur over 2 nachten
Telescoop          :  11” Celestron Edge HD met Hyperstar  geeft opening F2            
Camera              :  Atik 383L+
Montering          : Skywatcher EQ6 Pro
Filters                 : SII=R  (120 min) h-alfa=G (120 min) en OIII=B (120 min)
Dit zijn 4  opnamen van ieder 90 min. Die zijn samengevoegd tot 1 opname. Alle sub opnamen (totaal 36) zijn elk 10 min. belicht.