wp454fd732.jpg
wpb4c7be21.png

IC 5067 5070 en NGC7000

Opname datum  24 t/m 27-07-2012
Opnameplaats   :  Nieuwkoop
Belichtingstijd    :  Totaal 9 uur over 4 nachten
Telescoop          :  11” Celestron Edge HD met Hyperstar  geeft opening F2            
Camera              :  Atik 383L+
Montering          : Skywatcher EQ6 Pro
Filters                 : SII=R  (180 min) h-alfa=G (180 min) en OIII=B (180 min)
Dit zijn 6  opnamen van ieder 90 min. Die zijn samengevoegd tot 1 opname. Alle sub opnamen (totaal 54) zijn elk 10 min. belicht.