wp47c270de_0f.jpg
wpb4c7be21.png

NGC 2237 (Rosettenevel)

Opname datum  16-01-2012
Opnameplaats   :  Nieuwkoop
Belichtingstijd    :  59 min  (7x1 min. en 13 x 4 min.)
Telescoop          :  11” Celestron Edge HD met Hyperstar  geeft opening F2            
Camera              :  SXVF-25C van StarlightExpress
Montering          : Skywatcher EQ6 Pro
Filters                 : Deepsky filter van Lumicon